Mind map / МИСЛОВНА КАРТА

Mind map – Поръчайте МИСЛОВНА КАРТА за вас, вашите близки и любими хора!

Прекрасен и оригинален начин да изненадате някого с неочакван подарък!


 Какво е Mind map? :

Mind map Мисловна карта

Мисловните карти са удобен начин за изобразяване процеса на общото системно мислене с помощта на схема. Основани са на използването на една централна идея, от която се разклоняват асоциираните с нея идеи или категории, като всяка отделна идея е представена чрез ключова дума и визуални елементи (изображения, цветове, схеми, форми). Има четири основни характеристики:

  1. Обектът (или идеята), за който се съставя картата се поставя в центъра;
  2. Основните разсъждения излизат от централното понятие като клони;
  3. Клоните включват ключово изображение или ключова дума, изписани върху свързана с централното понятие линия. Второстепенните теми също се изобразяват като разклонения на клоните от по-високото ниво;
  4. Клоните се свързват в мрежовидна структура.

Мисловните карти са проста и ефективна техника, която намира приложение в личния живот, обучението и бизнеса.

Повече по темата може да прочетете тук: